صفحه نخست / درباره ما / ارزش های ما

ارزش های ما

مشتری محوری

ما مشتریانمان را ارج می نهیم و محور اصلی هرآنچه انجام می دهیم، ایجاد تجربه مطلوب برای ایشان است. جلب رضایت مشتریان نیروی محرک فعالیتهای ما بوده و همواره تلاش می کنیم با ارائه راهکارهای سودآور، فراتر از انتظاراتشان عمل کنیم.

اهمیت داشتن یکایک افراد

ما نقش کلیدی هریک از افراد در موفقیت شرکت را باور داریم. ما به یکدیگر احترام گذاشته و در مسیر به حداکثر رساندن توانایی‌های بالقوه‌ خود، تبدیل آنها به عملکردهای واقعی و تحقق بهترین نتایج همدیگر را حمایت می کنیم.

کارایی و کیفیت

ما برای استفاده صحیح از منابع در جهت کاهش اتلافات و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت به مشتریانمان تلاش می کنیم. انحرافات به ما کمک می کنند تا نقاط بهبود را شناسایی کنیم و برای بهینه کردن فرآیندهای کاری، افزایش کارایی و ارتقای کیفیت اقدامات لازم را انجام دهیم.

مسئوليت پذیری

ما متعهد هستیم تا مسئولیت های خود را به صورت کامل، به روش صحیح و در زمان مناسب انجام دهیم و پیامدهای تصمیمات و عملکرد خود را می پذیریم.

روحیه کار تیمی

ما با هم به تعالی می رسیم! ما تنوع اندیشه را حمایت می کنیم و برای پشتیبانی از یکدیگر و ارائه بهترین نتایج برای شرکت و مشتریان خود، متحد می شویم.

درستکاری

ما استانداردهای عالی اخلاقی را به طور کامل در کلیه فعالیتهای خود پیاده سازی می کنیم تا محیط کاری منصفانه ، باز و صادقانه ایجاد کنیم. ما همواره سعی می کنیم با پیروی از ارزش ها و اصول خود و رعایت الزامات قانونی، روابطی مبتنی بر اعتماد با مشتریان ، شرکای تجاری و جامعه برقرار کنیم.

مسئولیت اجتماعی

ما برای جامعه و محیط زیست اهمیت زیادی قائل هستیم و به گونه ای سیاست های خود را اتخاذ کرده و رفتار می کنیم که به نفع جامعه باشد و اثرات مخرب زیست محیطی فعالیت خود را به حداقل برسانیم.