صفحه نخست / درباره ما / اصول رهبری

اصول رهبری

• در مدار تیتان بمانید، فراتر از انتظارات مشتریان گام بردارید.

• خود را مالک شرکت دانسته و پاسخگو باشید، نتایج عالی تنها از طریق مسئولیت پذیری حاصل می شوند.

• تیم خود را توسعه دهید، توسعه مهارتها فرآیندی مستمر است.

• یکایک افراد را مشارکت دهید، تعهد ریشه در مشارکت دارد.

• در عین داشتن نگاه جامع به جزییات توجه کنید، خروجی ها حاصل اجزا و روابط بین آنها هستند.

• برنامه ریزی و اقدام کنید، موفقیت برپایه برنامه ریزی بلند مدت و اقدامات به موقع بدست می آید.

• در جهت کشف تازه ها پیش بروید، شکست وجود ندارد و ریسکهای حساب شده قابل مدیریت هستند.

• استانداردهای خود را بالا ببرید، ارتقای محصولات، خدمات و فرآیندها از طریق بهبود استانداردها بدست می آید.